Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a Tarsashaz.com oldalon. A szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti az Tarsashaz.com alatt elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját.

A szolgáltatást a Tarsashaz.com nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

1. Amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
2. a jelszó titokban tartásáért Ön felel;
3. a Tarsashaz.com-ot haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
4. az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek.

Amint a Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, az Szolgáltató jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az Szolgáltató összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az Szolgáltató rendszerébe integrálja valamint az így az Öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Az Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az Szolgáltató rendszerén belül elhelyez vagy az megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, üzeneteket.

Az Szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. Az Szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
• Az szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
• Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
• Az Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
• Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket);
• Az szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
• Megszerzett anyagok publikálása;
• Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel történő létesítése;
• Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése, vagy továbbítása, mint a "spam”, vagy a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
• Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül,beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen az Szolgáltató rendszerén kívülre.
• Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
• Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
• Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
• Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
• Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott hirdetéseket reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön az Szolgáltató üzenetkezelő funkcióján keresztül.

E-mail cím megváltoztatása, profil törlése

Az e-mail cím átírása vagy profil törlése csak a regisztráció során megadott e-mail címről kérhető. Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával.

Szavatosság kizárása

Az Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy jogi úton rendezik a felmerült vitatott kérdéseket.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

Az szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.